På alla hjärtansdag 2020 presenterar vi (jag) på Make Believe Studios vår officiella miljöpolicy. Jag gör detta för att ha en grund att stå på i miljötänk och för att ha något som jag vartefter kan spetsa till. Det är ett verktyg för att förenkla beslut som måste tas. Att se till att planeten och miljön alltid är första prio. 

Grundregeln är:

“För planetens bästa”

Dessa tre ord ska genomsyra allt vi gör. Ingen policy är värd sitt namn om man inte delar ner det i det praktiska. Det finns tre fokusområden:

  • Global uppvärmning
  • Föroreningar, inklusive plastföroreningar
  • Biologisk mångfald

Vad omfattar inte policyn?
Vi börjar med att skilja på företaget och privatpersonen. Policyn gäller bara saker som företaget kan ha påverkan på. Policyn omfattar till exempel inte mat då detta inte ingår i företaget utan det är snarare på personlig basis man får ta de besluten. Dock uppmuntras självklart en plantbaserad kost.

Ordet “hållbarhet” definierar vi som planetär hållbarhet. Ekonomisk, fysisk, psykisk och all annan typ av hållbarhet får ha egna policys. Detta rör miljön och planetens framtid.

Hur ska vi göra då?
Vi kikar på vad företaget gör: Make Believe Studios är ett tjänsteföretag. Jag gör animationer och visualiseringar åt andra företag. Viktigaste blir alltså elektronik, el, transport av mig och hur/vilka kunder och leverantörer jag jobbar med. Jag jobbar även med konst och foto och där blir materialet viktigt.

Material
Datorer och elektronik köper vi det bästa eller näst bästa som finns när investeringen görs och så använder vi det tills det faller sönder och går att återvinna, alternativt byter in så andra kan använda enheterna. De övriga materialen vi använder (papper, pennor, färg etc) ska i största möjliga mån vara återvunna eller miljömärkta. Under 2020 görs undantag för eventuellt analogt fotograferande. Vi håller självklart nere användningen av plast, och på engångsplast införs inköpsstopp omedelbart. Övrig plast återvinns tillsammans med allt annat som går att återvinna (glas, metall, papper etc.).

Resor & transporter
Resor i tjänsten sker med kollektivtrafik eller elcykel. Alla resor inom Sverige håller sig på marken/vattnet. Videosamtal är alltid bra för att minska resorna. Transporter av varor är i dagsläget en mycket liten del av verksamheten och om den utökas så tittar vi över policyn för det igen.

Avtal med leverantörer
Make Believe Studios leverantörer bör ha en miljöpolicy. Till exempel är all el förnybar och miljömärkt, endast el från sol och vind. Under 2020 ska alla avtal med leverantörer ses över och kontakt tas med dem där en hållbarhetspolicy saknas.

Jobb vi gör
I alla jobb vi gör så prioriterar vi miljöarbete och ett hållbart arbetssätt. Vi minskar tex utskrifter.

Aktivism & inspiration
Aktivism främjas och ses med goda ögon på. Vi ska också försöka inspirera andra till att jobba på ett planetärt hållbart sätt.

Biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden hamnar mycket på personliga val. Det vi dock kan säga är att vi främjar biologisk mångfald genom att prioritera ekologisk frukt i fruktkorgen. Att ha blommor på balkongen som insekter gillar och liknande. Det är också ett återkommande och underliggande tema i de flesta av våra animationer.

Mänskliga rättigheter
Är alltid av yttersta vikt. Hur har det med hållbarhet att göra? Vi behöver alla ta hand om planeten och då måste vi värdera alla människor på samma sätt. Vi har alla samma värde och sitter i samma båt. Sabbar vi för folk på andra sidan jorden så kommer det bita oss i baken själva tillslut. Det finns bara ett “vi” och det är alla på denna planeten oavsett var man kommer ifrån eller befinner sig. Vi är alla olika och det är väl en himla tur, tänk vad tråkigt det skulle vara annars!

Nyheter & uppdateringar
Vi håller oss ajour med vad som händer inom forskning, samhället och miljöarbetet. Policyn uppdateras varje år inför alla hjärtans dag, men självklart kan vi införa saker under året om det behövs.

<3

Liselott Lindberg,
Make Believe Studios
2020-02-14