(English Below)
🇸🇪 Den största 3d produktionen som Make Believe Studios har producerat har haft premiär! Se den ovan. 

Redan i november/december 2019 började jag rita på ett storyboard till den här filmen. Den hade ett antal teman; att ta hand om naturen, ensamhet men också samhörigheten man finner i sammanhanget naturen. Den handlar också om att våga släppa taget och låta andra utvecklas och blomma. 

Jag jobbade i början på året på den på fritiden och sedan när Coronan slog till i mars fick jag lite mer tid mellan frilansuppdragen och passade på. Processen har varit lång och spännande, jag har lärt mig fantastisk mycket både tekniskt, organisatoriskt och känslomässigt. 

Just nu låter jag filmen tala för sig själv, men jag vill veta vad ni tycker?! Vad är bra? Dåligt? Var brutalt ärliga (men gärna snälla, det ligger så sjukt mycket arbete bakom).

Några siffror:

 • Längd: 4:30 min.
 • Miljöer: 3 st
 • Antal klipp: 42 st
 • Antal bilder: ca 13 500 st
 • Renderingstid: ca 4 veckor, dag och natt.
 • Program: Cinema 4d för 3Dn, Procreate för texturerna, After Effects för post produktion och Premiere Pro för klippning.

 

🇬🇧 The largest 3D production that Make Believe Studios has produced has premiered! Watch it above.

In November / December 2019 I started drawing the storyboard for this film. It had a number of themes; to care for nature, loneliness but also the togetherness one finds in the context of nature. It is also about daring to let go and let others change, develop and flourish.

During the start of the year I worked on the in my spare time and then when the Corona hit in March, I got a little more time between freelance assignments and jumped at the opportunity to take the film to the next level. The process has been long and exciting, I have learned a great deal both technically, organizationally and emotionally.

Right now I’m letting the film speak for itself, but I want to know what you think ?! What is good? Bad? Be brutally honest (but please be kind, there is so much work behind it).

Some numbers:

 • Length: 4:30 min.
 • Environments: 3 pcs
 • Number of clips: 42 pcs
 • Number of pictures used: about 13,500
 • Rendering time: about 4 weeks, day and night.
 • Programs: Cinema 4D for the 3D, Procreate for the textures, After Effects for post production and Premiere Pro for editing.