Hejsan! Det här är en liten undersökning av mig Lotta i egenskap av skyddsombud för att kolla hur vi har det på arbetsplatsen. Som ni alla vet så är det många som har slutat på sistone och jag ber även de som slutat att fylla i enkäten. Även om du inte jobbar kvar så vore det fantastiskt värdefullt för oss om du kunde fylla i enkäten så sanningsenligt som möjligt. Det hela är HELT anonymt, därför har jag lagt den på min egen hemsida och jag (Lotta) har all kontroll på materialet. Alla resultat kommer att redovisas i klump så det kommer inte gå att utläsa vem som sagt vad. Får jag svar från färre än fem personer kommer inga resultat att redovisas. Vänligen svara så snart du hinner men före torsdag den 23:e juni kl 12:00, en påminnelse kommer gå ut med.

Testet är uppdelat i två delar, en som är unika frågor som jag undrar över och en som är standardfrågor om stress tagna ur formulär från Prevent. OBS! Du behöver klicka på ”Submit” två gånger, en för varje formulär. 

 

Del 1: Unika frågor

[Form id=”11″]

 

Del 2: Standardfrågor om Stressfaktorer

[Form id=”12″]

 

Stort tack för din medverkan!