Ombyggnaden av hemsidan fortgår. Designen börjar sätta sig och stora delar av innehållet börjar falla på plats. Det är dock fortfarande dolt, då det är långt ifrån klart.